Een nieuw jaar betekent een nieuw seizoen Wie is de Mol! En ook dit jaar ga ik proberen de mol de ontmaskeren met data analyse. Zal het lukken om na Everon en Jurre opnieuw de mol te vinden?

In dit artikel lees je een korte beschrijving van mijn theorie en vind je de resultaten van mijn zoektocht naar de mol van seizoen 2024.


De theorie

Kennis is macht. En mijn model haalt gaandeweg de kennis van de mol naar boven.

Mijn theorie is gebaseerd op de voorkennis van de mol. De mol weet namelijk van te voren wat er gaat gebeuren. En daarom weet de mol ook welke opdrachten er zullen zijn. Mijn theorie richt zich op sommige van die opdrachten:

Bij opdrachten waar de deelnemers in groepen worden verdeeld, heeft de ene groep soms meer invloed op het eindresultaat dan de andere groep. Bij deze opdrachten heeft de mol een voorkeur voor de groep met de meeste macht. De mol zit daar niet altijd, maar wel vaker dan een kandidaat.

Per opdracht met een relevante groepsverdeling komt er kennis in mijn model. Hoe meer opdrachten ik mee kan nemen, hoe beter het model zal werken. Dit betekent echter ook dat het aan het begin nog niet goed werkt, omdat er dan weinig kennis beschikbaar is.


Wil je meer weten over mijn theorie?

Lees dan een van mijn voorgaande artikelen: beschrijving theorie, analyse WIDM 2022 en analyse WIDM 2023.


Resultaten Wie is de Mol 2024

Bijgewerkt tot en met de finale.

Anna is de mol. Mijn model zat goed, maar pas nadat Kees in de finale afviel. Een stukje naar beneden vind je de reflectie op dit seizoen: waren mijn observaties goed?

Eindstand model 2024

Hieronder zie je een visuele weergave van de eindstand die de kansverdeling zonder correctie (=gelijke verdeling) afzet tegen die met data-gedreven correctie:

Het standaard overzicht van de molkansontwikkeling zie je hier:

In deze visualisatie zie je de molkansen van alle deelnemers. Hoe groter de bol, hoe grote de molkans. De deelnemer (of deelnemers) met de grootste kans per aflevering maak ik groen. Deelnemers met een molkans die maximaal 20% lager ligt, geef ik een groen randje (die zijn ook een beetje verdacht). Achter afgevallen deelnemers staat een x.

De uitleg per aflevering staat hieronder. De meest recente staat bovenaan.


Reflectie op seizoen 2024

Het belangrijkste moment van ieder jaar is daar: de reflectie op de finale. Wat kan ik leren van de uitspraken van de mol? En wat zou dat met mijn mijn analyse hebben gedaan?

Laat ik met die laatste vraag beginnen. Hieronder zie je de resultaten van het model als ik correcties doorvoer o.b.v. van de bekende molacties:

Interessant! Anna zou in aflevering 7 weer de mol zijn geworden. En de rol van Kees als hulpmol blijft zichtbaar. Deze uitkomsten komen dus voort uit aanpassingen o.b.v. de inmiddels bekende streken van de mol.

Door de finale uitzending en de handige video met alle molacties heb ik mijn invoerdata kunnen corrigeren. Dat resulteert in deze regenboog van aanpassingen:

De groene opdrachten had ik goed. Dit betekent ofwel dat de molgroep goed was, of dat ik het nu nog eens ben met de keuze voor overslaan. De gele had ik ook goed, maar niet perfect. De rode opdrachten heb ik niet goed ingeschat. Daar heb ik de nieuwe waarde ingevuld. De blanco opdrachten zijn niet besproken en laat ik staan.

Ik bespreek de gele en rode opdrachten hieronder:

 • Aflevering 2, opdracht 2, uitzitten: als ik Anna hierover hoor spreken, zegt ze dat de mol eigenlijk aan het zwembad zou moeten zitten, maar dat het te veel van haar karakter zou afwijken om niet de berg op te gaan. Omdat ik dit laatste niet mee kan nemen (ik weet op dat moment niet dat ze de mol is), beschouw ik deze beoordeling als goed.
 • Aflevering 3, opdracht 2, stand en land aflopen: hier heb ik een onjuiste observatie gedaan. Ik ging er vanuit dat de mol bij de eindopdracht wil zijn. Maar dat is niet genoemd door Anna als wens. En bij nader inzien zou dat eerder een toevalligheid zijn dat je daar al bent.
 • Aflevering 3, opdracht 3: er mee worstelen: hier had ik de molgroep goed, alleen te groot gemaakt. Anna gaf aan dat ze graag wilde tekenen, omdat ze zo alleen foute worstelaars kon doorsturen. Nu ik hier nog eens over nadenk, klopt het dat de mol liever zou tekenen dan foto’s zou sturen. Bij die laatste groep sta je namelijk op de foto (of indirect op de foto omdat je als enige foute foto’s stuurt zonder gezicht). Maar omdat ik niet helemaal fout zat, laat ik de observatie staan.
 • Aflevering 7, opdracht 2, overbrengen: hier heb ik gemist waar er te mollen viel. Met mijn oorspronkelijk observatie focuste ik op de eindopdracht: het sorteren van gasten. Daar was zeker gelijke invloed voor iedereen, maar in de taxi kon je gasten kwijt maken. Dat had ik kunnen beredeneren vind ik.
 • Aflevering 9, opdracht 1, op je tellen passen: bij nader inzien is de verdeling hier organisch ontstaan, en had ik het niet mee moeten nemen.
 • Aflevering 9, opdracht 2, per slot van rekening: om exact dezelfde reden als hierboven had ik hier voor overslaan moeten gaan.

Als ik deze correcties doorvoer, ga ik voor dit seizoen van 12 naar 10 observaties. Dit waren er in voorgaande seizoenen: 8 (2021), 9 (2022) en 8 (2023). Het is nog steeds een nieuw record, maar ligt dus wel dichter bij de voorgaande jaren.

Wat leer ik hiervan:

 • Ik moet voorzichtiger zijn bij meenemen van opdrachten.
 • Ik kan soms verder beredeneren waar een mol überhaupt zou kunnen mollen.

Los daarvan lijkt mijn model goed in het detecteren van hulpmollen. Kees viel in mijn originele versie net voor de finale af. En ook in de gecorrigeerde versie blijft hij verdacht. Niet dat je hier iets aan hebt als je de echte mol wil vinden. (Kees!)

Uiteindelijk kijk ik positief terug op dit seizoen. Kees viel weliswaar vlak voor het eind af als mijn data-gedreven mol, maar in de finale zat het model goed. En de finale bracht me wat kennis die ik de volgende keer weer kan toepassen.

Het leukste van alles: dit jaar ontving ik verschillende signalen dat er mensen mijn analyses lazen. Via vrienden, websitebezoeken, mailtjes en berichtjes. Als je een van die mensen was: dankjewel voor je aandacht.

Ik zie je graag terug bij de volgende data-gedreven moljacht 🙂


WIDM data analyse workshop

Op maandag 4 maart organiseer ik met de LocHal in Tilburg een workshop over data analyse en Wie is de Mol.

Tijdens de workshops gingen twee teams zelf aan de slag met mijn model. Ze bepaalde zelf waar de mol volgens hen zat. Ook kregen ze een keuze in het type model:

 • Neem je iedereen mee die bij een opdracht actief was? of
 • Gebruik je de kennis van nu en kijk je alleen naar de finalisten? (Dit kan zorgen voor extremere resultaten.)

De uitkomsten van de teams zie je hieronder:

Volgens mijn observaties is Anna de mol, volgens team 1 is Anna ook de mol, maar volgens team 2 Rosario. En niet zo’n beetje ook.

Hieruit blijkt duidelijk dat de invoerdata bepalend is voor de uitkomsten.

En dat Fons het in ieder geval niet is. Toch?


Mijmeringen over de finale en het nut van modellen

Toen Rik zei dat er nog een executie kwam, werd ik bang. Zou Kees het overleven?

Iets in me zei dat dat wel zo moest zijn. Want data liegt niet, toch? Anderzijds zat Rian in de vorige aflevering als enige (uitgesproken) deels op Kees en viel af. Hoe kan dat? Als Kees de mol is en Anna niet op Kees zat en wél door gaat?

En toen. Boem. Rood scherm. Kees eruit.

Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Het wegvallen van Kees drukt mijn neus op de feiten.

Een wijs man zei ooit:

All models are wrong, but some are useful.

George Box

Is mijn model wel nuttig?

Ik denk van wel. Elk model probeert o.b.v. beperkte informatie (data) een beeld van de werkelijkheid te generen. Geeft een model niet de juiste uitkomst, dan kan dat een aantal oorzaken hebben:

 • Garbage In, Garbage Out. Een model staat of valt met de kwaliteit van de data die erin gaan. Ben ik misschien te overmoedig geweest in het meenemen van opdrachten? Dit zou wel eens zo kunnen zijn, aangezien ik meer observaties heb dan in voorgaande jaren. Of heb ik opdrachten fout geïnterpreteerd? Wie weet.
 • Het model heeft het vaak, maar niet altijd goed. Tot nu toe zat mijn model drie keer goed na een observatie of 6 en één keer fout. Als het drie van de vier keer goed zit, is het beter in de mol vinden dan dat ik dat ben. Al zijn er meer seizoenen nodig om iets zinnigs over de zogenoemde hit rate te zeggen.
 • Het model kan alsnog goed zitten. De zwaarste bewijslast is een rood scherm: iemand die afvalt is nooit de mol. Het is niet leuk als de persoon die al zo lang de grootste molkans had afvalt. Dat is niet goed voor mijn data-gedreven tunnel. Maar het model kan alsnog goed zitten, als de persoon die overblijft met de grootste kans de mol is. (Het heeft me wel al mijn punten in de mol app gekost. Want ik moet op zijn minst zelf geloven in mijn model 🙃)

Het belangrijkste moment van ieder jaar komt nu. De finale. Wie is de mol? En of mijn model nu goed of fout zit, blijft dit altijd een belangrijk leermoment. Wat heeft de mol gedaan? Heb ik de opdrachten die de mol bespreekt goed ingeschat? Zijn er andere vormen van kennis waar ik volgend jaar op kan letten?

Over een week weten we meer.


Resultaten aflevering 9: Ontcijferen

In deze aflevering zat wederom wat kennis:

 1. Op je tellen passen: de enige manier waarop je hier zeker geld uit de pot kan houden, is zorgen dat jouw zakje (met hopelijk een hoog bedrag) het einde niet bereikt. De personen die dit lukt (Kees en Rosario), beschouw ik als de molgroep.
 2. Per slot van rekening: ik verwacht dat de mol hier onder water wil luisteren. De spelers bij de tafels hebben ieder invloed op één bord. De mol, die weet welke sleutels er over moeten blijven om de opdracht af te ronden, weet welke namen die kan roepen om te mollen. In die positie, heb je invloed op beide tafels.

Resultaten aflevering 8: Zinvol

Oeh, dit was een moeilijke aflevering.

Er zijn twee dingen van belang. Ten eerste: iedere speler moet de andere spelers indelen o.b.v. vertrouwen. De gemiddelde score van de vijf spelers bepaalt de posities voor beide spellen die volgen. Twee keer krijgt één van de vijf spelers een bijzondere rol. Omdat dit resulteert uit een stemming, is de kans altijd groter dat je (ook als mol) in de niet-gekozen groep beland (3/5) dan in een gekozen rol (2/5).

Ten tweede: de teams worden in de latere opdrachten steeds kleiner, waardoor er op sommige posities te veel te controleren valt.

 1. Overtuigend? De belangrijkste positie is hier duidelijk die van Rosario. Maar omdat deze door de stemming ontstaat én de sleutelpositie voor slechts één persoon is weggelegd, beschouw ik het niet als een opdracht met een molgroep of -plek. De mol wil daar wel zijn, maar de kans dat die daar terecht komt is te klein (1/5) en moeilijk beïnvloedbaar.
 2. Goed op dreef? Deze opdracht is eigenlijk een spiegeling van de eerste. Waar de sleutelpositie nu juist niet de individuele rol is. De mol weet welke woorden er zijn en kan zo sturen wat er wel en niet opgevist wordt. Daarnaast is er aan het eind veel controle bij het vormen van de zinnen, waardoor eventueel molgedrag té veel opvalt. De mol wil dus in een bootje zitten.

En de nummer twee van mijn model valt af! Waar Thomas in 2022 ook als nummer twee net voor de finale wegviel, is dit jaar Rian het bokje.


Data-gedreven mijmering (tussen 7 en 8)

Oké. Volgens het model is Kees al even de mol. Mijn brein gaat letten op hints, ook al is het nooit 100% zeker. Aflevering 5 zou een hint naar hem kunnen zijn. Deze heet namelijk ’terugkeer’ en hierin komt Dennis, de vorige mol in Mexico, terug. We zijn verder voor de tweede keer in Mexico. Dit is naar mijn weten de eerste keer dat we op dezelfde plek terugkomen. En als Kees de mol is, dan is dat voor het eerst dat de voornaam van de mol voor de tweede keer voorkomt!

Is de mol weer tol? Time will tell.


Resultaten aflevering 7: Vooruitblik

Waar de pot historisch laag zou kunnen worden, kan mijn model een nieuw record halen in het aantal observaties. Met wederom een opdracht met kennis, evenaren we het maximum van 2022 (9 observaties).

 1. Genoten: bij deze opdracht was er geen specifieke groepsverdeling. Er ontstonden duo’s, waarbij je zou kunnen redeneren dat de mol graag met de papieren loopt. Maar dit is geen rol die ze aan het begin van het spel toe kunnen eigenen. Ik neem dit daarom niet op in mijn model.
 2. Overbrengen: hier dacht ik dat mol bij het restaurant zou willen zitten. Maar tegen het eind van de opdracht bleek dat iedereen mee mocht helpen met het sorteren. En omdat de mol bij iedere naam, in theorie, een controleur had op de fiets (of andersom), zie ik hier geen bijzondere macht voor een van de rollen in het spel.
 3. Uitkomst bieden: bingo! En dit spel biedt een mooie kans om te laten zien hoe mijn interpretatie verandert naarmate een spel ontvouwt:
  • Fase 1: de kandidaten mogen om de beurt naar binnen. Volgordelijkheid is mogelijk van belang, waarbij de eerste drie óf de laatste drie meer invloed kunnen hebben.
  • Fase 2: de spelers kunnen €500 betalen voor informatie. Zou een mol dat doen? Ik denk het wel. De kennis is weliswaar nutteloos voor de mol, maar er kan geld uit de pot! Maar wat betekent die zin: kennis is macht, maar integriteit wordt beloond? 🤔
  • Fase 3: de aap komt uit de mouw! Als je niet voor de informatie gaat, mag je bieden (vrij bieden!) op een vrijstelling voor de aankomende test. Kandidaten bieden traditioneel gezien hoog, maar de mol wil hier altijd aan mee doen. Misschien zelfs een conditioneel bod uitbrengen: doe maar X tenzij Y, dan Z. We zullen het later wel horen 🙂 (Het doet me sterk denken aan het bied-moment met Renée in 2021.) Ik zou bijna zover willen gaan om Fons en Rosario af te schrijven als mogelijke mol. Maar ik moet geen data-gedreven hoogmoed krijgen.

Resultaten aflevering 6: afvragen

Het moment dat zou komen is daar. Een aflevering zonder nieuwe kennis. Genoeg verdacht gedrag voor de kijkers, maar geen aan opdrachten te relateren machtsverschillen.

 1. Niets is iets: bij deze opdracht werden wel degelijk belangrijke posities toegeëigend door spelers, maar dit gebeurde organisch. Er vond geen splitsing plaats in groepen voordat de opdracht begon. Vandaar dat ik dit zie als 7 spelers met ieder evenveel macht.
 2. Bij elkaar passen: je hebt er als mol baat bij om vroeg aan het woord te zijn, bij voorkeur als eerste. Maar volgens mij kreeg iedereen die rol een keer. Niemand kon dus meer mollen dan een ander. Wederom geen kennis voor mijn model.

Geen nieuwe kennis uit de opdrachten deze keer. Maar een afvaller is ook kennis! En die was er weer een: de persoon met de op-een-na-hoogste molkans valt af.


Bonus: hoeveel kennis is er nodig om de mol te ontmaskeren?

Nu we vijf afleveringen achter de rug hebben, kunnen we de situatie eens vergelijken met voorgaande jaren. Hoeveel afleveringen duurde het voordat de mol toen bovenwater kwam? En hoe is dat nu?

Hieronder zie je de data voor seizoen 2021, 2022, 2023 en de huidige stand van 2024:

Interessant. Kees werd volgens het model de mol in aflevering 3 en is nu, in aflevering 5, nog steeds de mol. Everon kwam eerder dan dat op. Voor Jurre had mijn model 5 afleveringen nodig (zonder mijn foute interpretatie was dat al in 2!). Alleen Renée had nog een aflevering nodig.

Maar wat interessanter is, is het aantal observaties: hoeveel opdrachten heb ik meegeteld totdat de mol opkwam? En op hoeveel zitten we na vijf afleveringen in 2024?

Zo, dat is een verschil. Wil dit zeggen dat Kees de mol is?! Hmm…

Niets is wat het lijkt. Toch?


Resultaten aflevering 5: terugkeer

Dacht ik eindelijk van de aflevering met 8 spelers af te zijn, komt die nog een keer! Welkom terug in het spel Babs, maar ik neem je niet meer mee in mijn model. Er zat wel, weer(!), informatie in de aflevering:

 1. Op elkaar rekenen: deze opdracht deed me denken aan een van de laatste met Everon, de opdracht met de containers. Daar was de sleutelpositie niet in een heftruck, maar bij de aansturende computer. Maar daar sta je altijd met z’n twee. Dus daar is het wel heel lastig om te mollen. Deze opdracht met de vlaggetjes lijkt daarop. Elke kleur die onjuist is, verpest elke kans. Maar dat is relatief eenvoudig te controleren als je met z’n tweeën staat (al leek het daar niet echt op 😅). Anderzijds kan je als je een van de andere zes bent het spel ook eenvoudig verpesten: een fout nummer regelen, en de gehele optelsom gaat fout. Omdat beide plekken in theorie invloed hadden op het hele spel, maar er bij de vlaggetjes altijd iemand direct kon checken, denk ik dat de mol in de koets zat. Al vond ik deze wel moeilijk in te schatten. (Eens even kijken of de mol hier in de finale iets over loslaat.)
 2. Het gebaande pad: hier heeft iedereen evenveel invloed. Je zou kunnen zeggen dat de mol voor de zekerheid aan het eind de taxi in wil, maar deze keuze hangt vast aan de penningmeester. Omdat je deze rol van anderen gegund krijgt, neem ik dit niet mee als een objectieve invloed.
 3. Afwegen: iedereen kan hier evenveel uithalen. Je zou wel verwachten dat de mol hier weet wat er in welke envelop zit en zo zeker voor iets kan kiezen. Jokers om als kandidaat over te komen? Min-geld omdat de mol de mol is? Of hoort de mol wat er al is gebeurd en kiest die daarom voor 0? Je leest het al: allerlei dingen om te overdenken, maar er is geen objectief machtsverschil wat ik mee kan nemen.

Resultaten aflevering 4: revanche

Weer een aflevering met kennis. En een aflevering met een dilemma voor mij als mol data analist. Tijd om de opdrachten te bekijken:

 1. Kijken, kijken, wel kopen: de mol wil hier duidelijk op de fiets zitten. Zo bepaalt de mol niet alleen hoeveel geld er überhaupt per antwoord te verdienen valt, de mol mag daarbovenop ook nog meedoen bij het kiezen van die antwoorden! Waarbij de mol denk ik wel weet welke voorwerpen Rick had gekocht.
 2. Hoog spel spelen: dit is het spel van de drie afvallers. Kan ik hier iets mee? Ik ga er hieronder op in.
 3. Op het spel zetten: hierbij heeft geen van de twee groepen meer invloed op het spel. Ik sla deze opdracht daarom over.

En dan de vraag:

Hoe laat ik mijn model omgaan met iemand die terugkeert?

De belangrijke vraag hierachter is: kan deze persoon de mol zijn? Hieronder volgt mijn gedachte achtbaan gedachtbaan (mooi woord toch?).

Gedachtbaan: kan een terugkerende afvaller de mol zijn?

Ik denk van niet. Hier heb ik twee redenen voor.

Ten eerste is er het spel om de topito’s samen te voegen. Dit zou mis kunnen gaan.

Ten tweede zijn er de torens. De enige manier waarop een mol hier zeker doorheen zou kunnen komen, is als alle sleutels voor de doos van de mol zouden zijn. Maar het zou wel heel erg cru zijn als de programmamakers twee andere spelers voor nop laten meedoen.

Dan is er nog een extreme mogelijkheid: zijn er misschien drie mollen, en strijden de drie mollen om de plek om de definitieve mol te zijn?!

Ik denk het niet, want dan zou de kans om af te vallen (het compleet maken van de topito), er niet in hebben kunnen zitten. Tenzij dat helemaal niet op dezelfde tijd/locatie als het andere spel was?! En los daarvan is er de test. Zonder mol kunnen ze geen rood scherm bepalen bij een test. Tenzij de antwoorden voor een van de drie goed waren? En er is nu deze drie eruit zijn toevallig ook geen test?!

Oké. Ik draai door. Laat ik de programmamakers vertrouwen, er vanuit gaan dat het eerste spel had kunnen mislukken en de mol er daarom nooit tussen heeft kunnen zitten.

De drie spelers komen bij mij dus niet terug in de uitkomsten van de analyse. Dan weet je dat alvast.


Bonus: inzoomen op de molkansontwikkeling van aflevering 2 naar aflevering 3

Nu er een nieuwe speler is met de hoogste molkans, is het een mooi moment om eens in te zoomen op de molkansontwikkeling.

2024 molkansen afvl. 2 naar 3

Je ziet hier dat Kees een stijging doormaakt. Dit komt doordat hij (volgens mij) twee keer in de molgroep zat. Maar het valt op dat ook Rian dezelfde ontwikkeling doormaakt. En dat Anna, de vorige met de hoogste molkans, nu nummer drie is, maar stabiel blijft (haar kans daalt een minuscuul beetje). Interessant!

De persoon met de laagste molkans is nu Fons.


Resultaten aflevering 3: vragenvuur

Een aflevering met acht deelnemers is vaak een aflevering zonder kennis. Veelal worden kandidaten in gelijke duo’s verdeeld, of werken ze individueel aan een opdracht. Maar er is, denk ik, wat kennis uit te halen.

 1. De Violen Stemmen: een hele leuke opdracht, met allerlei gedragingen die je verdacht zou kunnen noemen. Maar in de basis had iedereen evenveel macht. Dus ik sla deze over.
 2. Stad en Land aflopen: in deze opdracht zit denk ik wat informatie. Enerzijds heb je de duo’s die op het juiste moment bij de juiste plaats moeten zijn. Hier valt te mollen, maar die invloed is beperkt omdat je maar één of een setje antwoorden kan wijzigen. Maar als je op tijd bij het eindspel bent (het bord), heb je invloed op hoe het spel daar verloopt. Kees en Jeroen waren wel heel fanatiek, maar ook Rian en Rosario waren er toen al bij. Deze gehele groep valt in de molgroep, omdat zij er als eerste waren en aan het eindspel begonnen.
  • Het doet me denken aan de doolhof opdracht van vorig jaar, waarbij de mol als één van de eerste het doolhof in wil om dingen zoek te maken. Tijdigheid is soms ook een vorm van macht.
 3. Er Mee Worstelen: Deze opdracht lijkt op de opdracht Afschilderen uit aflevering 1. Het duo op de hotelkamer kan alleen die worstelaars goed raden, waarvan ze juiste/geldige informatie ontvangen. De mensen die bepalen wat er überhaupt juist te raden valt, hebben veel macht. De mensen in de arena hebben die macht, omdat één persoon met een foute foto een hele reeks selfies ongeldig kan maken, en daarmee het verdienen van geld onmogelijk maakt. Daarnaast hebben Jeroen en Anna op straat een soortgelijke invloed: iedere worstelaar die niet relevant is of onjuist wordt beschreven, valt nooit juist te raden. Ik verwacht daarom dat de mol ofwel op straat was ofwel in de arena zat.

Resultaten aflevering 2: afgelopen?

In aflevering 2 is het weer raak! Ik kan weer twee opdrachten meenemen:

 1. De Molympische Spelen: de mol wil hier op het veld staan. De informatie die vanaf hier naar de bordenlopers stroomt bepaalt het succes van de opdracht. Het mollen kan hier op allerlei manieren: foute informatie doorgeven, kaartjes wisselen, bewust langzaam lopen om informatie te vertragen, of sneller lopen waardoor de kaartjes elkaar (te) snel opvolgen.
 2. Uitzitten: hier zit de mol denk ik aan het zwembad. Als ik het goed heb, is de podcast bij de waaghalzen alleen te horen wanneer iedereen zit. Omdat je elk antwoord dat je niet kan horen, ook niet juist kan hebben bij de vragen, wil de mol controle uitoefenen op het hoorbaar zijn van de podcast. In theorie kan de mol zelfs weten op welk moment welke informatie afspeelt, en juist op die momenten opstaan.

Ook al zoek ik objectief naar data, blijft het mooi hoe WIDM werkt. Na aflevering 1 kwam Anna naar boven en krijg ik meteen een mini data-gedreven tunnelvisie. Ik hoop stiekem dat Anna in de groep zit met de molvoorkeur. Bij opdracht 1 was het weer raak. Hoppa! Alleen bij opdracht 2 niet… ai. Dan baal je toch een beetje…

Aflevering 2 was een goede oefening in het objectief (proberen te) beoordelen van opdrachten 🙃 én het maak het spannend: Kees en Tooske komen nu dichterbij!


Resultaten aflevering 1: een handje helpen

In aflevering 1 is het meteen raak. Ik kan namelijk twee van de drie opdrachten meenemen in mijn model. Hoppa!

 1. Dia Del Top(it)o: in eerste instantie dacht ik hier niets aan te hebben. Moor door de twist bij opdracht twee, verandert de betekenis van dit spel. Het enige wat mol kan doen om zeker geen geld te verdienen bij opdracht 2, is geen vrijstelling verdienen bij opdracht 1. De mol zit daarom, waarschijnlijk, tussen de mensen zonder vrijstelling.
 2. Speeddate: deze opdracht kan ik niet meenemen. Iedereen heeft hier evenveel invloed op het spel.
 3. Afschilderen: de groep splits hier in de basis op in tweeën. Een groep die gaat schilderen en een groep die schilderijen gaat verzamelen om het gemaakte werk mee te vergelijken. De mol wil hier, denk ik, in de groep zitten die schilderijen verzamelt. De hoofdreden: ieder schilderij dat niet beschikbaar is, kan überhaupt niet juist geraden worden. De groep wordt nogmaals opgedeeld in een groep van twee (het uiteindelijke raden) en een groep van drie (kistjes openen). Ik denk dat je bij de kistjes makkelijker kan mollen. En omdat de mol weet wat er nageschilderd wordt, kan de mol de aandacht op het begin focussen op schilderijen die daar op lijken, maar het net niet zijn (slim!). Maar omdat zowel de groep van drie als de groep van twee, die schilderijen kon bijkopen, invloed hebben op het aantal dat überhaupt goed te raden is, beschouw ik de gehele groep als de potenïele molgroep.