Als je actief bent in de wereld van data en technologie, of mensen kent die daar iets mee doen, dan heb je eind 2022 vast iets gehoord over het nieuwe wonder ChatGPT.

Om een beeld te krijgen van de mogelijke impact van de technologie, kan ik je aanraden dit artikel van Erdinç Saçan te lezen. Het gaat over de mogelijke invloed van ChatGPT op onderwijs.

Ik? Ik deel hier hoe het impact kan hebben op mijn eigen werk. En de onbeantwoorde vragen die ik daarbij heb.

ChatGPT kan programmeren?!

Toen ik voor het eerst een collega hoorde praten over ChatGPT dacht ik al snel dat het weer om een gimmicky chatbot zou gaan. Je vraagt wat aan het algoritme, het algoritme doet wat leuks, en je krijgt wat leesbaars terug. Maar in datzelfde gesprek veranderde mijn perspectief.

Mijn collega gaf aan dat ChatGPT kan programmeren. Hij was bezig met het bouwen van een web scraper in Python, liep vast, en vroeg ChatGPT om hulp. En voila. Het algoritme toverde een werkende web scraper, gebouwd in Python, naar boven.

Chat GPT en Creativiteit

Een van de leukste dingen aan mijn werkt als analist en programmeur, is het oplossen van problemen. Het is een creatief proces. Een proces waarin ik zowel bestaande als nieuwe kennis toepas. Ik vraag me af wat de rol ChatGPT in dit proces kan zijn.

Hoe zal ChatGPT-gedreven productontwikkeling eruit zien?

Misschien gaan we het proces van maken belangrijker vinden. Zo kan je nu kleding kopen van grote merken of kleinschalige fabrikanten. Zullen we de maker van software belangrijker gaan vinden? Zal er een markt ontstaan voor ambachtelijke, door mensen geschreven, software?

Los van de manier waarop we als samenleving ChatGPT gaan inzetten, is daar ook het werkgeluk van het individu. Mijn werkgeluk.

Werkgeluk & ChatGPT

Als ik zelf aan een opdracht werk, loop ik wel eens vast. Er zit een fout in mijn code waarvoor ik de oplossing niet kan vinden. Of ik weet even niet hoe ik verder moet met een analyse. Problemen en problemen oplossen zijn onlosmakelijk verbonden met mijn werk.

De beste oplossingen voor deze problemen komen bij me op wanneer ik niet met het project bezig ben.

Zo vond ik tijdens een rondje hardlopen de oplossing voor een onverklaarbare fout in een zelfgebouwde app. Een probleem waar ik al maanden niet uitkwam. En verzon ik tijdens een wandeling een manier om een statische datavisualisatie in Python om te zetten naar een interactieve website.

Het is alsof mijn onderbewustzijn stiekem doorworstelt met het vraagstuk en dan *pop* de oplossing naar boven tovert. Dit lost niet alleen mijn probleem op, maar geeft me ook een geweldig gevoel. Het heeft iets magisch.

Het verlies van een eureka gevoel?

Als ik ChatGPT ga inzetten, kan ik problemen anders aanpakken. Loop ik vast? Dan vraag ik het algoritme om hulp. En hoppa: de oplossing is daar. Het automatiseert het eureka gevoel. Maar zal het bereiken van deze oplossing net zo magisch zijn?

Arthur C. Clark zei eens:

Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.

Chat GPT heeft zeker iets magisch. Maar daarnaast doet het misschien afbreuk aan een ander stukje magie. Een stukje magie dat een van de hoogtepunten in projecten betekent.

Wil ik dit wel missen? Wat zal dit doen met mijn kennisontwikkeling? Begrijp ik de puzzel nog wel als ik sommige stukjes automatisch laat invullen?

En als ik nee zeg, kan ik dan wel meekomen in een wereld die ChatGPT omarmt?